Společenská odpovědnost

CREAM SICAV a.s., je společensky odpovědnou firmou s cílem vytvářet dlouhodobé investiční hodnoty.

Naším cílem je budovat společensky prospěšné a komerčně úspěšné udržitelné budovy. Věříme, že nejenom novým developmentem, ale i kvalitní revitalizací stávajícího portfolia zvyšujeme jeho investiční hodnotu. Máme velkou radost, když ve staré budově, díky smysluplné regeneraci, vidíme nový život, úspěšné firmy, mladé lidi s čerstvými nápady, zkušené a šikovné řemeslníky. Rozvíjením a stavbou nových nemovitostí zhodnocujeme rovněž předmětné lokality a přispíváme k tvorbě pracovních míst a tím i ke zlepšení sociální a společenské reality.