Udržitelnost a životní prostředí

Udržitelnost a podpora životního prostředí je nedílnou součástí naší strategie

Skupina CREAM si je vědoma odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Stavíme a investujeme do rekonstrukcí budov tak, aby byly energeticky co nejefektivnější a co nejméně zatěžovaly svou spotřebou přírodu. Využíváme v maximální míře současné trendy v zateplení budov a využívání efektivních moderních technologií. Tato strategie je rovněž oceňována našimi klienty, kteří pak ve výsledku šetří nemalé prostředky za služby a energie.

Životní prostředí vnímáme jako harmonickou symbiózu člověka, místa kde žije, pracuje a přírody, která nás všechny obklopuje. Věříme, že harmonii tohoto vztahu je třeba posilovat a že tato investice bude ve své podstatě ta nejzásadnější. Skupina CREAM se významně podílí na provozu prestižního golfového resortu Prosper Golf Čeladná, na kterém se hrála prestižní PGA tour. Na Čeladné rovněž každoročně v zimě připravujeme CREAM Snow Arénu, s profesionálně upravenými běžkařskými tratěmi různých výkonnostních kategorií.

Nejenom prací je člověk živ! Máme radost, když naše investice do volného času, přivedou lidi zpět k přírodě a k respektu k ní.