Fakta o fondu

CREAM SICAV, a.s.

Zakladatelem fondu je private equity skupina CREAM působící především v regionu České republiky, Slovenska a zemí středoevropského regionu. CREAM SICAV, a.s. je samosprávním fondem kvalifikovaných investorů. Hlavní činností fondu a jemu podřízených společností skupiny CREAM je vyhledávání a realizace investičních příležitostí v realitním oboru, zejména na akvizice a rozšiřování nemovitostního portfolia fondu, development nových projektů, urbanistická regenerace “brownfieldů”, rekonstrukce budov ze stávajícího portfolia fondu. Současně společnosti skupiny, které jsou podřízeny fondu, poskytují realitní služby, jako jsou správa objektů, pronájem a prodej nemovitostí.

Fond je samostatnou právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je činnost samosprávného investičního fondu v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2009/1216/570 ze dne 23. února 2009.

Fond podléhá regulaci a dohledu ze strany ČNB. Dne 16. března 2009 byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15122.

Depozitářem fondu je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150,  150 57, Praha 5.