Mezi základní hodnoty našeho fondu patří vytrvalost, odpovědné využití investičního potenciálu, společenská prospěšnost, pracovitost, efektivita a fair-play. Na těchto pilířích, které nám i našemu týmu pomáhají budovat vztahy s investory, klienty a společností, stavíme naše podnikání. 

Povinně uveřejňované informace

DOKUMENTY PRO INVESTORY
VALNÉ HROMADY
INFORMAČNÍ POVINNOST
VNITŘNÍ INFORMACE

Výbor pro audit

Mgr. Vítězslav Hlůšek, dat. nar. 3.8.1981, bytem Podlesí III 4945, 760 05 Zlín, den vzniku funkce: 30.9.2020

JUDr. Renata Svatošová, dat. nar. 24.3.1965, bytem Sadová 1585/7, Moravská Ostrava,  
702 00 Ostrava, den vzniku funkce: 21.10.2016

Ing. Radek Lančík, dat. nar. 20.2.1969, bytem Slunečná 480/4, 625 00 Brno – Nový Lískovec, den vzniku funkce: 21.10.2016