Mezi základní hodnoty našeho fondu patří vytrvalost, využití investičního potenciálu, společenská prospěšnost, pracovitost, efektivita a fair-play. Na těchto pilířích stavíme naše podnikání a pomáhají nám při budování respektu mezi investory, naším týmem, klienty,
společností a námi.

Povinně uveřejňované informace

DOKUMENTY PRO INVESTORY
VALNÉ HROMADY
INFORMAČNÍ POVINNOST
VNITŘNÍ INFORMACE

Výbor pro audit

Ing. Radek Mikula, dat. nar. 26.2.1970, bytem Ve Žlebech 626, 763 14 Zlín – Štípa,
den vzniku funkce: 21.10.2016

JUDr. Renata Svatošová, dat. nar. 24.3.1965, bytem Sadová 1585/7, Moravská Ostrava,  
702 00 Ostrava, den vzniku funkce: 21.10.2016

Ing. Radek Lančík, dat. nar. 20.2.1969, bytem Slunečná 480/4, 625 00 Brno – Nový Lískovec, den vzniku funkce: 21.10.2016