Urbanistická regenerace

Urbanistická regenerace Baťovy továrny ve Zlíně je největším “brownfield“ projektem v České republice

Skupina CREAM restrukturalizací Svitu nastartovala postupnou urbanistickou regeneraci areálu. V budově 21. (tzv. „Baťův mrakodrap") vznikl krajský úřad, začaly se rekonstruovat budovy 14 a 15 (nyní 14-15 Baťův institut, který obsahuje Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně či Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně), vznikly zde nové univerzitní budovy, podnikatelský inkubátor, krajské sídlo policie ČR, multifunkční budova Max32, kancelářské objekty 34 nebo nově House 64.

Cílem regenerace bývalé Baťovy továrny bylo a je pozvednout tuto lokalitu a udělat z ní nové rozšířené centrum Zlína. Systém Baťova rastru, ve kterém je celé toto území navrženo, dává možnosti vzniku perfektně funkčního urbanistického celku, který v sobě obsahuje jak funkce pracovní, tak i rezidenční a společensky zábavné, jako jsou obchody, kluby, restaurace a chytře navržené parkové ostrůvky a odpočinkové zóny. Developerská sekce naší skupiny se inspirovala příklady z mnoha úspěšných projektů revitalizací, jako jsou londýnské doky nebo realizace z Rotterdamu, Berlína, vídeňské muzejní čtvrti, Eindhovenu, ale i z Prahy Holešovic, Smíchova či pražského historického centra.

Bývalá Baťova továrna ve Zlíně, poté státní podnik Svit, industriální zóna obehnaná zdí, je nyní pulzujícím centrem Zlína s prosperujícími firmami, kavárnami, restauracemi, galeriemi, úřady, sportovišti, univerzitou… myslíme si, že Baťa by měl radost a jsme hrdi, že tohle vše vzniklo díky profesionální a pečlivé práci skupiny CREAM v unikátní spolupráci se státní správou.